Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Herpen


Huisartsenpraktijk Herpen
St. Sebastianusstraat 12
5373 AE Herpen
Telefoon: 0486411321
Spoed: 0486416484
Fax: 0486416133
0900-8860: buiten kantooruren
0900-8860: buiten kantooruren
herpen.praktijkinfo.nl
E-mail: herpen@ezorg.nl

Praktijkinformatie


Via het onderstaande menu kunt u alle relevante informatie over de praktijk terug vinden.

Spoedgevallen


Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 08.00 en 17.00. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.

Spoednummer: 0486-416484

Uitsluitend wanneer er dringend medische hulp nodig is kunt u gebruik maken van dit nummer. Tijdens praktijkuren zult u dan direct te woord worden gestaan.

 Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Buiten de praktijktijden belt u 0900-8860 voor dringende hulp van de huisarts u wordt dan doorverbonden met het call-centrum van de huisartsenpost: http://huisartsenpostenoostbrabant.nl/

 

 

 

Openingstijden

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.00 uur tot 17.00. Tussen 12.30 en 13.30 is de praktijk gesloten, voor spoedgevallen zijn wij dan  bereikbaar op telefoonnummer 0486-416484.

Afspraak maken

 

 

 

Inloopspreekuur

Van maandag tot en met vrijdag is er een inloopspreekuur van 08.00 tot 09.00 uur. Dit spreekuur kunt u zonder afspraak bezoeken. Het spreekuur is bedoeld voor problemen die weinig tijd vergen. Dat wil in de meeste gevallen zeggen dat u zich dient te beperken tot een enkel probleem waar u graag hulp voor wilt. Bij een druk inloopspreekuur kunnen de wachttijden lang zijn!

 

Spreekuur op afspraak

Er is spreekuur op afspraak van 09.30 tot 12.00 uur en van 15.30 tot 17.00 uur. Het kan voorkomen dat de agenda van uw huisarts reeds vroeg op de dag geheel gevuld is en u niet meer op dezelfde dag terecht kunt. De assistente zal u helpen om toch zo spoedig mogelijk geholpen te worden. Meestal duurt een afspraak waarin een hulpvraag of meerdere korte vragen behandeld worden 10 minuten.  Wanneer u aangeeft dat er meerdere vragen te beantwoorden zijn, dat u een langer gesprek wilt of dat er een kleine chirurgische ingreep dient te gebeuren dan houdt de assistente daar rekening mee in de agenda door een dubbele afspraak te plannen. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Bel de assistente tijdig wanneer een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan. Wanneer de afspraak niet wordt afgezegd, zal er wel een declaratie bij de zorgverzekeraar plaatsvinden. U kunt ook een mail sturen naar: herpen@ezorg.nl met het verzoek aan de assistente een afspraak in te plannen. Geeft u daarbij alstublieft aan wanneer u niet kunt. De assistent zal u per mail een voorstel voor een afspraak sturen. Het is vanzelfsprekend dat afspraken per mail niet bedoel;d is voor spoedeisende zaken. we stellen het wel op prijs wanneer u de reden van uw bezoek zou willen vermelden zodat de assistente in kan schatten hoeveel tijd er voor de afspraak moet worden ingeruimd.

Houd er rekening mee dat de huisartsen niet elke dag op de praktijk aanwezig zijn.

 Voorbereiding op een afspraak

Het is belangrijk dat de huisarts goed kan beoordelen wat er aan de hand is, wat uw klachten zijn. Stelt u zich daarom als voorbereiding op de afspraak de volgende vragen:

  • Heeft u een of meerdere klachten?
  • Wat is precies de klacht?
  • Waarom ga ik er mee naar de dokter?
  • Wat wil ik van de dokter weten?
  • Hebben belastingen bij het werk en/of hobby invloed op de klacht?
  • Zouden er bepaalde spanningen, emoties, omstandigheden of gebeurtenissen een invloed op de klacht kunnen hebben?

Een digitale afspraak maken?

Voor een afspraak bij  niet-spoed eisende zaken kunt u ook een email sturen naar de assistente: herpen@ezorg.nl . Geeft u hierbij aan op welke dag en op welk dagdeel u een afspraak wenst. De assistente zal dan haar best doen om u in te plannen. Vanzelfsprekend kunnen we gemakkelijker aan uw verzoek voldoen wanneer uw verzoek voor een afspraak een week vooruit wordt gepland. Ook is het wenselijk wanneer u in uw mail aangeeft wat het doel van uw bezoek is en of u denkt dat er mogelijk een dubbele afspraak gepland moet worden.

 

Telefonische bereikbaarheid

 

Telefoonnummers:

Praktijknummer: 0486-411321

Via dit nummer krijgt u een keuzemenu te horen. Wanneer u een spoedeisende vraag heeft toetst u een  1.  U krijgt dan snel de assistente aan de lijn of een van de artsen. Wanneer u een 2 toetst kunt u via het antwoordapparaat recepten inspreken die u wilt bestellen. Wanneer u een afspraak wil maken of de assistente wil spreken toetst u een 3. U helpt de assistente door de gesprekken kort te houden.

Wanneer u belt voor een afspraak zal de assistente  in veel gevallen ook informeren naar de reden waarom u een afspraak wilt maken met de dokter. Zij is daarvoor getraind en heeft daartoe opdracht van de huisartsen. Het doel hiervan is om de urgentie in te schatten waarop u door de dokter gezien moet worden. In sommige gevallen kan ook blijken dat iemand anders (bijvoorbeeld de praktijkondersteuner) beter in staat is uw probleem op te lossen.

Telefonisch spreekuur 

Er is een telefonisch terugbelspreekuur tussen 13.30 en 14.00. Wanneer u een vraag heeft die telefonisch afgehandeld kan worden, kunt u dit voor 12.30 uur bij de assistente melden. Zij zal uw naam, telefoonnummer en klacht noteren zodat de huisarts u terug kan bellen.

Avond-,nacht- en weekenddienst


Huisartsenpost HOV

Voor dringende hulp van de huisarts 's avonds, 's nachts en in het weekeinde kunt u een beroep doen op de huisartsenpost HOV. Wanneer u de huisartsenpost belt (0900-8860) krijgt u een keuzemenu. Bij levensbedreigende situaties toetst u 1 en en wordt u met voorrang geholpen. De huisasrtenpost HOV is gevestigd op het terrein van het voormalige ziekenhuis in Oss of naast de spoedeisende hulp van het Bernhovenziekenhuis te Uden.

 Voordat u belt....

Bereid uw telefoontje aan de huisartsenpost goed voor. De assistente zal u vragen naar de naam van uw zorgverzekeraar, uw inschrijfnummer en de naam van de medicijnen die u gebruikt. Informatie over de huisartsenpost vind u ook op

http://huisartsenpostenoostbrabant.nl/

 

Huisbezoek

Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Assistentie en praktijkondersteuning

De praktijkassistentes zijn:  Diane Heijmans, Bianca Megens en Gülser Gür . U kunt met vele praktische vragen bij hen terecht. Verder verrichten zij verpleegkundige en administratieve werkzaamheden. Ook kunt u bij de assistentes terecht voor: bloed prikken, nakijken urine, het maken van uitstrijkjes, een gehooronderzoek, het meten van de bloeddruk, intapen van de enkel, oren uistpuiten, wratten aanstippen, spreekuur hart-vaatziekten, blazen longfuncties, maken hartfilmpje (ECG), geven van injecties. U dient wel een afspraak te maken voor dit soort verrichtingen zodat de assistentes dit in kunnen plannen in hun eigen spreekuur.

Dorine Weijts is werkzaam als praktijkondersteuner in de praktijk. Zij houdt zich in belangrijke mate bezig met de zorg voor een aantal chronsiche aandoeningen. Dit houdt in controles van diabetes (suikerziekte), astma en COPD , begeleiding bij verhoogde bloeddruk en/of cholesterol en preventie hiervan. Ook voor begleiding stoppen met roken en het blazen van een longfunctie kunt u bij haar terecht. Ook legt Dorine huisbezoeken af in het kader van ouderenzorg. 

Onder supervisie van de huisartsen verzorgen de assistentes en de praktijkondersteuner hun eigen spreekuur. Het is goed om te weten dat de doktersassistentes en de praktijkondersteuner een beroepsgeheim hebben en zich daar aan houden.

Uitstrijkjes

Vrouwen in de praktijk zullen eens in de vijf jaar worden opgeroepen voor een onderzoek naar baarmoederhalskanker. Deze uitstrijkjes worden in de regel door de assistente afgenomen. Bij een afwijkende uitslag zal het vervolguitstrijkje in de meeste gevallen door de arts worden verricht.