de wilsverklaring

 

Het is verstandig tijdig moment na te denken over uw wensen met betrekking tot medisch handelen.
Dit kan in alle levensfasen van belang zijn. Als handleiding hebben we een voorbeeld van een wilsverklaring opgesteld. Met als doel dat u hierover in gesprek kunt gaan met uw naasten en de huisarts en/of praktijkondersteuner Ouderenzorg. 
De wilsverklaring is alleen geldig na een gesprek met de huisarts en opname in uw patientendossier.

 

voorbeeld wilsverklaring

 

De overheid heeft in december 2015 een folder uitgebracht over euthanasie en het opstellen van een wilsverklaring:

handreiking euthanasieverzoek