werkstress

Steeds meer mensen ervaren stress in hun dagelijks leven. Die stress is vaak niet helemaal weg te nemen. Wel kunnen we proberen er op een andere manier mee om te gaan.

De onderstaande link verwijst naar een document met tips en suggesties om werkstress te verminderen. Het is welliswaar voor huisartsopleiders bedoeld maar kan ook ongetwijfeld voor anderen nuttig zijn!

 

tips en suggesties voor stress op het werk