mindfulness-cursus Herpen

Vanaf 2008 wordt er in de huisartsenpraktijk twee keer per jaar een mindfulness-training gegeven. Deze training is bedoeld om mensen anders te leren omgaan met stress, angst, somberheid, depressieve klachten, vetrmoeidheid, pijn en onbegrepen lichamelijke klachten. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uur en is gepland op donderdagavonden in de wachtruimte van de huisartsenpraktijk.

Voor meer informtie klinkt u op onderstaande link:

http://me-ander.info/cognitieve-therapie-en-mindfulness/cognitieve-therapie