Griep vaccinatie

Op zaterdag 4 november 2017 tussen 10 en 12 uur vindt de jaarlijkse griepvaccinatie plaats. 
De mensen die een indicatie voor deze vaccinatie hebben, krijgen te zijner tijd een uitnodiging hiervoor. 

Voor meer informatie over de griepvaccinatie, bijvoorbeeld wie ervoor in aanmerking komt, kunt U terecht op www.thuisarts.nl