Telefonische bereikbaarheid

 

Telefoonnummers:

Praktijknummer: 0486-411321

Via dit nummer krijgt u een keuzemenu te horen. Wanneer u een spoedeisende vraag heeft toetst u een  1.  U krijgt dan snel de assistente aan de lijn of een van de artsen. Wanneer u een 2 toetst kunt u via het antwoordapparaat recepten inspreken die u wilt bestellen. Wanneer u een afspraak wil maken of de assistente wil spreken toetst u een 3. U helpt de assistente door de gesprekken kort te houden.

Wanneer u belt voor een afspraak zal de assistente  in veel gevallen ook informeren naar de reden waarom u een afspraak wilt maken met de dokter. Zij is daarvoor getraind en heeft daartoe opdracht van de huisartsen. Het doel hiervan is om de urgentie in te schatten waarop u door de dokter gezien moet worden. In sommige gevallen kan ook blijken dat iemand anders (bijvoorbeeld de praktijkondersteuner) beter in staat is uw probleem op te lossen.

Telefonisch spreekuur 

Er is een telefonisch terugbelspreekuur tussen 13.30 en 14.00. Wanneer u een vraag heeft die telefonisch afgehandeld kan worden, kunt u dit voor 12.30 uur bij de assistente melden. Zij zal uw naam, telefoonnummer en klacht noteren zodat de huisarts u terug kan bellen.